Cesar González Fernández

VOCAL
  • Enfermero. CS Cenlle. EOXI de Ourense, O Barco e Verín.
  • Bachelor of Science in Nursing. European University. Barcelona.
  • Especialista Universitario en Coidados de Feridas. Universidad de Santiago de Compostela.
  • Especialista Universitario en Cuidados Paliativos. Universidad de Coruña.
  • Formador de Formadores en Deterioro de la Integridad Cutánea y Tisular. FEGAS.